RESERVEREN

De verkoopprocedure van de 13 appartementen is gestart.  Om op een zo eerlijk mogelijke manier de appartementen te kunnen toewijzen hebben we besloten te werken met de mogelijkheid voor reserveren.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Na de projectpresentatie op 19 januari j.l. is de verkoopprocedure gestart. Indien u serieus geïnteresseerd bent en een appartement wil reserveren kunt u tot 9 februari 9.00 uur het voorkeursformulier bij Sympony Estates inleveren.

Op het moment dat er meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde appartement, zullen we toewijzen aan de persoon die het langst staat ingeschreven als belangstellende (het moment waarna u de nieuwsbrieven ontving).

De reservering kan enkel worden aangegaan als u geen voorbehoud maakt voor financiering. Dit betekent niet dat u geen financiering nodig hebt, maar het betekent dat u uw financieringsmogelijkheden op dat moment reeds hebt gecheckt, bijvoorbeeld bij Rabobank . Nadat u het appartement van uw voorkeur krijgt toegewezen, vragen wij een bedrag van € 2.500,- ex BTW. Dit bedrag wordt verrekend op het moment dat u overgaat tot aankoop van het appartement. Met deze financiële drempel zorgen we ervoor dat enkel serieus gegadigden overgaan tot reservering.

Toelichting verkoopprocedure en toewijzing

Voorkeursformulier